DeRustplek-logo
Toon deze mail in je browser
Nieuwsbrief januari 2023
We wensen iedereen een hoopvol en gastvrj 2023

Hoi Betrokken Mens!

2022 ervoeren we als een jaar waar we als Rustplek opeens middenin stonden. Midden in Nederlandse maatschappelijke en Europese politieke ontwikkelingen.

Niet lang nadat het Russische leger in februari 2022 Oekraïne binnenvalt bereiken de eerste vluchtelingen Nederland. En er wacht ze een warm welkom. Nog voordat de overheid goede opvang kon regelen, stelden duizenden Nederlanders hun huis open. Binnen twee maanden melden zich 30.000 gastgezinnen bij het platform Takecarebnb als opvangplek. Een ongekende golf van gastvrijheid! Als Rustplek konden we ondersteuning bieden door een wekelijks online inloopspreekuur en veel direct contact om vragen van potentiële gastgezinnen te beantwoorden.


Ander onderwerp: In Nederland waren 2022 naar schatting 32.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar dakloos. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat veel mensen onder de radar blijven.
De grootste stijging van daklozen ligt bij jongeren tot 27 jaar en bij ‘economisch’ daklozen - mensen, die door een levensgebeurtenis hun woonplek verliezen en er niet in slagen om nieuwe, eigen huisvesting te vinden. De huidige druk op de woningmarkt – een tekort van +/- 350.000 betaalbare woningen - bemoeilijkt deze zoektocht. ‘Iedereenondereendak’ is een initiatief van het ministerie VWS om tot 2030 de dakloosheid (bijna) volledig terug te dringen. Als Rustplek waren we betrokken bij twee landelijke conferenties en hebben meegedacht in de werkgroep ‘preventie’. Een mooie gelegenheid om iets van onze expertise en ons concept te laten zien.
De Rustplek lijkt meer nodig dan ooit – desondanks liep het bij de lokale initiatieven her en der stroever dan verwacht. Het blijkt lastiger te zijn dan voor corona om nieuwe gastgezinnen aan ons te binden – dit in weerspraak met de openheid om Oekraïners te verwelkomen. Hoe kunnen we ons aanbod breder bekend en aantrekkelijker maken? Een van de uitdagingen voor 2023. Maar ook vrijwilligers, met name voor de meer bestuurlijke functies zijn moeilijker te vinden. Vooral in Friesland zijn we dringend op zoek naar twee of drie mensen. Dit blijkt eveneens een nieuwe landelijke post-corona trend die veel breder te oberveren is zoals bij vacatures voor taken in kerken, sportclubs, de voedselbank, wandelmaatjes etc. Ook hier ligt werk voor ons in 2023.

Gelukkig ervoeren we veel bemoediging en steun van betrokkenen. De komende weken schrijven we aan ons jaarverslag en hebben medio januari een ‘strategiesessie’ gepland om concrete plannen voor 2023 uit te werken.
“Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest” (Romeinen 15:13)

Een warme groet, Jutta Hermann
Stichting Emmy voor Nieuwsbrief

Interview door Martin Boogaard voor Podcast serie

Net voor de kerst werd ik (Jutta) door stichting Emmy benaderd of ik wilde meewerken aan een podcast serie over zendelingen. We hebben het al vaker benoemd – ooit is de Rustplek ontstaan uit een missionaire groep van de Baptistengemeente Amersfoort. Een kleine groep van mensen die de christelijke waarden barmhartigheid en gastvrijheid in Amersfoort zichtbaar wilden maken. Die dienstbaar wilden zijn voor degene die geen veilig thuis meer hadden. En dan de stap naar Rustplek Nederland. Voor mij persoonlijk een verhaal met veel diepe dalen en opmerkelijke hoogten.
In dit stukje probeer ik open te vertellen over mijn twijfels en worstelingen wat betreft mijn (vrijwilligers)werk voor de Rustplek, het uitrollen van het concept in heel Nederland en wat dan bemoedigd om toch steeds weer door te gaan.
Benieuwd? Nederig en Rebels. Jutta. Podcast #3 – Stichting Emmy

Volg ons via de socials!

facebook linkedin instagram 
DeRustplek-logo