Jesus in BerlinOp verschillende plekken in de Bijbel wordt er geschreven over gastvrijheid. Op basis van wat we lezen over gastvrijheid en datgene dat we zien en merken in de praktijk bij de Rustplek, hebben we drie kernwaarden geformuleerd:

Geborgen

Al in het Oude Testament schept God bij de inrichting van het beloofde land een voorziening voor mensen, die ‘per ongeluk en zonder enige opzet’ in een levensbedreigende situatie terecht kwamen: de vrijplaatsen (Jozua 20:1-9, Numeri 35:22-25)
Financiële, relationele, fysieke of geestelijke redenen leiden helaas ook tegenwoordig steeds weer tot situaties, waar verder leven in de oude omgeving een probleem wordt. Een rustplek als moderne vrijplaats kan een tussenoplossing bieden. Met onze rustplekken willen geborgenheid in de naam van God uitdragen.

Ontplooiend

In de evangelies zijn talloze voorbeelden van genezingen door Jezus beschreven (bij voorbeeld Mattëus 8 en 9, Johannes 5). Wat opvalt is dat Jezus iedere zieke kent, actief betrekt en op een eigen manier benadert.

Jezus geeft ons geen stappenplan dat we stap voor stap kunnen uitvoeren om iemand ‘beter te maken’. Elke casus is verschillend, elke mens heeft zijn eigen, individuele vraag naar ontwikkeling en ontplooiing.

Dat maakt dat wij ons bij ieder contact afvragen:

  • Wat heeft deze persoon nodig?
  • Wat is er nodig in deze situatie?Jesus in Stendal
  • Waar liggen de mogelijkheden?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Delend

Bij de Rustplek delen we onze huizen met keuken en badkamer, onze maaltijden, onze aandacht, onze tijd en/of ons geld met onze gasten. En niet te vergeten, we delen ook onze privacy. Of scherper geformuleerd: we geven een stuk van onze privacy op. In het voorbeeld van het teken van het brood (Johannes 6:1-14) lezen we wat uit delen wordt als we het samen met Jezus doen.

De discipelen zien dat er heel weinig te verdelen is. Ze nemen dat beetje brood uit de hand van Jezus en realiseren zich dat opeens veel meer brood in de menigte aanwezig is. Ze hoeven het niet alleen te doen, de Geest van Jezus raakt mensen aan en vormt een gemeenschap die woord en brood deelt.
Als Rustplek voelen we ons soms op de plek van de discipelen staan. Door gastvrij te zijn tegenover mensen, willen we delen wat we hebben en open staan voor datgene dat Jezus ons wil leren door hen heen.
Meer overhouden door samen met Jezus te delen – hoe ziet dat eruit bij de Rustplek? Misschien mogen we ervaren hoe de aanwezigheid van Jezus de ander en mezelf veranderd. ‘Daarom zijn gastvrij zijn voor mensen en gastvrij zijn voor Jezus niet compleet van elkaar gescheiden. Als we luisteren naar gasten kan het zomaar zijn dat Jezus ons daar doorheen iets te zeggen heeft. Daar ruimte voor maken is werkelijk geen offer’ (Eten met Jezus, p54)