Vragen

Wat zijn dat voor mensen die een rustplek nodig hebben?
Hoe komen die mensen bij jullie?
Hoe lang duurt het voordat iemand geplaatst kan worden?
Wat verwachten jullie van iemand die een rustplek wil aanbieden?
Wat als het mis gaat tijdens een traject?
Welke mogelijkheden zijn er voor trajecten?
Welke begeleiding krijgen de gasten?
Welke begeleiding krijgen de gastgezinnen?
Werken jullie met wachtlijsten?
Hoe kan ik meer informatie krijgen?

Wat zijn dat voor mensen die een rustplek nodig hebben?

Onze doelgroep is heel divers: van tieners tot volwassenen, mannen en vrouwen, alleenstaand of getrouwd, wel of geen kinderen, Nederlanders en buitenlanders, christenen of ongelovig.
Ze zitten door omstandigheden – financieel, relationeel of psychisch – in een kwetsbare periode van hun leven. Onze rustplekken zijn geen alternatief voor professionele opvangvoorzieningen.

Hoe komen die mensen bij jullie?

In de meeste gevallen loopt het via-via en legt een ander contact met ons. Dat kan een lid van een kerkgemeenschap zijn, een familielid, een buurman/-vrouw, een wijk- of buurtteam maar ook een sportvereniging of een maatschappelijke instelling. Heel vaak neemt de aanvrager later de rol van begeleider op zich.

Hoe lang duurt het voordat iemand geplaatst kan worden?

Ga maar van minimaal 2 weken uit. Voor de start van een traject is behoorlijk wat voorwerk nodig: een volledig ingevuld inschrijfformulier, een intakegesprek met de potentiële gast en de begeleider, benaderen van passende rustplekken en toetsen van beschikbaarheid, een kennismaking van de potentiële gast en zijn begeleider met de rustplek-aanbieder, het maken van concrete afspraken, het vastleggen hiervan in een huurcontract / samenwoonovereenkomst.
Na de persoonlijke kennismaking tussen gast en rustplek nemen we tijd om het te laten bezinken en voor de betrokken mensen en Gods leiding te bidden.

Wat verwachten jullie van iemand die een rustplek wil aanbieden?

Vooral hart voor gastvrijheid en de moed om iets van zijn persoonlijke privacy te willen delen. Zo verschillend onze gasten en hun behoeftes zijn, zo verschillend zijn ook de mogelijkheden en faciliteiten van onze rustplekken. We geloven dat voor iedereen die een rustplek wil aanbieden op termijn ook een gast is die erbij past.
In ons netwerk van gastgezinnen zitten mensen van verschillende kerken in Amersfoort. Wij staan open voor een ieder die vanuit gastvrijheid woonruimte beschikbaar wil stellen.

Wat als het mis gaat tijdens een traject?

Voorwaarde bij een rustplek-traject is dat de gast gegevens voor calamiteiten opgeeft en een adres waar hij op elk moment naar toe kan als het om verschillende redenen niet goed gaat bij de rustplek.
Verder is bij een rustplek-traject altijd een begeleider als 3e partij betrokken, die in het geval van calamiteiten of andere problemen mede verantwoordelijkheid neemt.

Welke mogelijkheden zijn er voor trajecten?

Er zijn alle trajecten mogelijk, als ze maar goed bij jezelf passen.

  • Weken of maanden
  • Huurcontract of samenwoonovereenkomst, wel of niet met een financiële bijdrage voor het levensonderhoud
  • Alleen door de weeks, alleen tijdens het weekend of doorgaans
  • Bepaalde leeftijdscategorieën of alleen mannen/vrouwen
  • Altijd gezamenlijke maaltijden of verschillende vakjes in de koelkast

Welke begeleiding krijgen de gasten?

De meeste gasten maken een moeilijke periode in hun leven door. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij naast de rustplek ook begeleiding krijgen van een 3e partij om vervolgstappen te kunnen zetten. Soms zijn dat professionele partners als wijk-/buurtteams of instellingen, vaak gaat het ook om leden van een kerkgemeenschap of een nauw betrokken familielid of vriend.
Bij onze afspraken voor een traject hoort dat de rustplekken altijd contact kunnen opnemen met de begeleider om over de voortgang en het perspectief van het traject te praten.

Welke begeleiding krijgen de gastgezinnen?

Elk gastgezin heeft een ondersteuner van ons kernteam. In het begin helpen we bij het opstellen van een eigen profiel.
We bieden altijd aan bij de kennismaking met een potentiële gast en zijn begeleider erbij te zijn. We adviseren indien gewenst bij het opstellen van samenwoonovereenkomsten of huurcontracten. Tijdens  een traject houden we regelmatig contact met het gastgezin en staan altijd klaar voor advies of hulp. Ook als er geen trajecten zijn praten we geregeld bij.
Na afloop van trajecten evalueren we samen hoe het gegaan is en scherpen het profiel aan.
Verder organiseren we regelmatig momenten van ontmoeting voor de gastgezinnen, om ervaringen te delen, stoom af te blazen en elkaar te bemoedigen.

Werken jullie met wachtlijsten?

Nee, we werken niet met wachtlijsten. Meest belangrijk voor ons is of we een rustplek hebben diens profiel bij de vraag van de potentiële gast past. Indien er geen passende rustplek beschikbaar is leggen we de vraag terug bij de aanvrager of de gast zelf.

Hoe kan ik meer informatie krijgen?

Heb je een persoon op het oog die een rustplek nodig heeft? Download dan het inschrijfformulier, vul het samen met de potentiële gast in en mail het ons naar info@derustplek.nl. We nemen dan contact op voor een intakegesprek.

Wil je meer informatie over thema’s als ‘gastvrijheid’ of ‘delen’? We komen graag een keer langs voor een presentatie. Verder bieden we voor groepen avonden met Bijbelstudies aan. Of mail ons voor een afspraak. Neem dan contact op via info@derustplek.nl