Stoelen en tafelWe vinden het heel belangrijk dat je de begeleiding krijgt die nodig is. Onze rustplekken zijn geen hulpverleners. Dat betekent dat bij een traject altijd een begeleider als 3e partij betrokken is, die bij voorbeeld ook het samenwooncontract mede ondertekend.
Verder neem jij samen met je begeleider de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode.

Een begeleider kan bij voorbeeld een medewerker van een wijk- of buurtteam zijn, een therapeut of professionele coach. Of iemand uit een kerk, een vereniging of een familielid.
Als jezelf geen begeleider hebt of kunt vinden zoeken we binnen ons netwerk een begeleider voor jou.
Bij aanmelding door een hulpverlener stellen we de voorwaarde dat deze hulpverlener jou blijft begeleiden tijdens de hele rustplek-periode.

We verwachten dat jij geregeld samen met je begeleider overlegt over de stand van zaken en de vervolgstappen die je gaat zetten. Op bepaalde momenten zullen gesprekken met jouw gastgezin erbij plaatsvinden. Als de rustplek het wenst zal de contactpersoon van het kernteam betrokken worden.