Je bent op zoek naar een rustplek

Licht aan het eind van de tunnel

Dat kan zijn omdat je tijdelijk niet bij je ouders kunt wonen door een lastige thuissituatie. Of omdat je relatie eindigt. Of je komt uit een hulpverleningstraject en bent bezig met het opnieuw opbouwen van een zelfstandig leven. Misschien heb je gewoon af en toe een plek nodig om bij te komen van alle drukte.

Soms gaat het om een vast moment in de week of een dagdeel, die je bij een rustplek wilt doorbrengen. Een andere mogelijkheid zijn langere trajecten van weken of zelfs maanden, bij die je bij een rustplek in huis woont.

Wat er ook speelt, je bent welkom.
Dat geldt ook als je een rustplek zoekt voor iemand uit je omgeving.

De Rustplek bestaat uit een klein kernteam en een netwerk van rustplekken.
Een rustplek-traject bestaat uit meerdere fases, die wij hier nader willen toelichten.

Rustplek traject schema

In het traject zijn verschillende partijen betrokken:

 • Jezelf als gast
 • De rustplek-aanbieder / gastgezin
 • Jouw begeleider
 • Een contactpersoon van het kernteam van De Rustplek
 • Eventueel jouw aanvrager

Aanvraag indienen

Voordat we een aanvraag in behandeling nemen vragen we je om het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Op deze manier kunnen wij een eerste inschatting maken wat er speelt bij jou.
Download hier het inschrijfformulier

Intakegesprek

We nodigen je samen met je begeleider uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek willen we helder krijgen wat je nodig hebt. Het gaat om een verdieping van datgene wat je in het inschrijfformulier al aangegeven hebt.

Er zullen verschillende thema’s aan de orde komen:

 • Waarom heb je een rustplek nodig?
 • Hoe lang heb je een rustplek nodig?
 • Gaat het om bepaalde momenten tijdens een week of heb je een plek nodig om in huis te wonen? Alleen door de weeks, alleen tijdens de weekenden of hele weken door?
 • Welke andere verwachtingen en behoeftes heb je?
 • Welke (financiële) bijdrage kan je opbrengen?
 • Hoe wil je na de rustplek-periode verder?

Vervolgens zoeken wij naar een passende rustplek en leggen het eerste contact.

Matching

De volgende stap is een kennismakingsgesprek tussen jou, je begeleider en het gastgezin. Hier is wederom gelegenheid om elkaar vragen te stellen en details van het traject te bespreken. Het gastgezin beslist of hij wil doorgaan.
In het geval van een ‘go’ bepalen jullie samen hoe jullie een traject vorm willen geven. Vanuit het kernteam ondersteunen wij het maken van goede afspraken en het vastleggen ervan. Tijdens het traject blijft de contactpersoon van het kernteam betrokken en is bereikbaar bij alle vragen of voor overleg.

Rustplek

Jouw rustplek-periode begint. We wensen je dat je je geborgen voelt en daadwerkelijk tot rust kunt komen. En dat je vanuit deze rust nieuwe plannen en vervolgstappen ontplooit voor de tijd daarna.

Afronding

Alle rustplek-trajecten zijn tijdelijk, dit kan variëren van dagen, weken tot maanden. Jij als gast hebt met je rustplek-aanbieder van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt.
Jij neemt samen met je begeleider de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode.
Graag evalueren we aan het einde van een traject met alle betrokkenen hoe de rustplek en de gast de gezamenlijke tijd ervaren hebben.