G.O.D.

Geborgen:Abendmahl

We zoeken voor gasten met behoefte aan een rustplek naar een passend gastvrij huis in ons netwerk. Onze gastgezinnen zijn verbonden aan kerken, gemeenschappen of verenigingen.

Ontplooiend:

Onze gasten werken tijdens het rustplek-traject onder professionele begeleiding aan vervolgstappen. Onze gastgezinnen starten met korte, goed afgebakende trajecten om stap voor stap ervaring op te bouwen.

Delend:

Onze trajecten zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen gast en gastgezin;
verder bieden we trainingen en coaching aan en bevorderen we het uitwisselen van ervaringen tussen gastgezinnen in ons netwerk.