We willen aan kwetsbare mensen gastvrijheid bieden en hen ondersteunen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid.

Onze huizen stellen wij hiervoor als rustplekken ter beschikking.

Wat we zien

Als we om ons heen kijken worden we geraakt door de vele beschadigde levens, gebrokenheid, eenzaamheid en machtsmisbruik. We voelen ons geroepen om open te staan voor kwetsbare mensen en hopen dat zij bij ons een periode van rust ervaren.

Wat we doen

We delen onze tijd, huizen, maaltijden en andere aspecten van het dagelijkse leven met hen en we zijn betrokken bij hun (ontwikkel)-proces. De aard van onze relaties berust op wederkerigheid en aanvaarding van onze gasten, we verbinden ons aan hen en maken contact van hart tot hart.
De tijd waarin wij met elkaar optrekken kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden.

Hiermee investeren we in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen.

Samen met anderen

We hopen andere mensen te kunnen inspireren en te ondersteunen om hun huizen ook als rustplekken ter beschikking te stellen. Verder beseffen we dat we elkaar nodig hebben voor bemoediging en toerusting. We werken intensief met professionele hulpverlening samen.

Gartenbank