Beschermingsbeleid en privacyverklaring

De stichting i.o. De Rustplek Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking voor persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Via mail: info@derustplek.nl,
Postadres: Secretariaat BGA, Postbus 1172, 3800 BD Amersfoort
Wiebe Oudshoorn is de privacy expert. Hij is te bereiken via info@derustplek.nl.
We hebben geen Functionaris gegevensbescherming want

 • Er is een zeer beperkte groep individuen betrokken bij het verwerken van de persoonsgegevens
 • De verwerking van de persoonsgegevens hoort niet bij de kernactiviteit van de Rustplek

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Rustplek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

De Rustplek verwerkt nooit persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Rustplek verwerkt – indien de situatie het vraagt – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Financiële situatie
 • Dagbesteding
 • Taal
 • Achtergrondinformatie waarom een rustplek nodig is
 • Gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Door de ondertekening van het inschrijf- of profielformulier geef je ons toestemming om al je persoonsgegevens te verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Rustplek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • We verwerken je persoonsgegevens op basis van persoonlijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Rustplek bewaart je inschrijfformulier met persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 6 maanden na afloop van een traject (informatieaanvraag, intake, kennismaking, wonen bij een rustplek) verwijderen we alle gegevens uit onze bestanden. Twee keer per jaar voeren we een check uit. Deze check betreft de digitale persoonsgegevens in de email of andere digitale bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens pas na persoonlijke toestemming met derden.
Met alle derde partijen hebben we een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
We hebben een overeenkomst met Google voor de opslag van gegevens op Google Drive.

De website

Onze website kan je volledig anoniem bezoeken. We volgen je niet en we gebruiken geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rustplek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@derustplek.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rustplek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@derustplek.nl.
De Rustplek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze website heeft een SSL-beveiligde verbinding.
 • Al onze gegevens zijn opgeslagen in Google Business Platform, dubbel beveiligd door middel van 2-factor-authentificatie en alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep van individuen
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gedeeld door middel van een tijdelijke alleen-lezen-link