Menu Sluit
“Tijdens mijn verblijf heb ik de belofte ‘Welkom Thuis’ echt ervaren! Het was een goede combinatie tussen rust, tijd voor mezelf en goede gesprekken voeren.”

Graag zetten we ons in voor mensen die een plek zoeken om op adem te komen. Je hebt even een rustplek nodig, weet dat je hierin geen uitzondering bent!
Wat er ook speelt – relationeel, financieel of psychisch – voel je welkom. We nodigen je uit om je verhaal met ons te delen en samen te kijken wat je nodig hebt en wat we voor jou kunnen betekenen.

Ik zoek een Rustplek bij mij in de buurt Open de kaart

We vinden het belangrijk dat je goede begeleiding krijgt in de tijd die je bij een gastgezin verblijft. Onze gastgezinnen zijn geen hulpverleners, daarom is altijd een derde partij betrokken, zodat jij een volgende stap kunt zetten in je leven.

Elke lokale Rustplek werkt op dezelfde manier en elk Rustplek-traject bestaat uit verschillende fases, van het allereerste contact tot aan de afronding. 

Jouw traject

Het kan zijn dat je tijdelijk niet bij je ouders kunt wonen door een lastige thuissituatie. Of omdat je relatie eindigt. Of je komt uit een hulpverleningstraject en bent bezig met het opnieuw opbouwen van een zelfstandig leven. Misschien heb je gewoon af en toe onderdak nodig om bij te komen van alle drukte.

Soms gaat het om een vast moment in de week of een dagdeel, dat je bij een rustplek wilt doorbrengen. Een andere mogelijkheid zijn langere trajecten van weken of zelfs (maximaal 5) maanden, die je bij een gastgezin in huis woont.

Wat er ook speelt, je bent welkom!

De lokale Rustplek bestaat uit een klein kernteam en een netwerk van gastgezinnen. In het traject zijn verschillende partijen betrokken:

 • Jezelf als gast
 • Het gastgezin
 • Jouw begeleider
 • Een contactpersoon van het kernteam van de lokale Rustplek
 • Eventueel jouw aanvrager

1. Intakeformulier

Voordat een lokale Rustplek jouw aanvraag in behandeling kan nemen vragen we je om het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Op deze manier kunnen wij een eerste inschatting maken wat er speelt bij jou. Ook vragen we jou een begeleider aan te wijzen, dit kan bijvoorbeeld professionele hulpverlening zijn, iemand uit de kerk, een coach of een familielid.

2. Gesprek

We nodigen je samen met je begeleider uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek willen we helder krijgen wat je nodig hebt. Het gaat om een verdieping van datgene wat je in het inschrijfformulier al aangegeven hebt.

Er zullen verschillende thema’s aan de orde komen:

 • Waarom heb je een rustplek nodig?
 • Hoe lang heb je een rustplek nodig?
 • Gaat het om bepaalde momenten tijdens een week of heb je een plek nodig om in huis te wonen? Alleen doordeweeks, alleen tijdens de weekenden of hele weken door?
 • Welke andere verwachtingen en behoeftes heb je?
 • Welke (financiële) bijdrage kan je opbrengen?
 • Hoe wil je na de rustplek-periode verder?

3. Kennismaken

Wij zoeken naar een passend gastgezin en leggen het eerste contact.

De volgende stap is een kennismakingsgesprek tussen jou, je begeleider en het gastgezin. Hier is wederom gelegenheid om elkaar vragen te stellen en details van het traject te bespreken.

4. Akkoord

Jij en het gezin beslissen of ze willen doorgaan en geven hun akkoord.

5. Overeenkomst

Samen bepalen we hoe we het traject vorm willen geven. Vanuit het kernteam ondersteunen wij bij het maken van goede afspraken en het vastleggen ervan in de samenwoonovereenkomst.

Deze wordt ondertekend door jou, je begeleider en het gastgezin. We vinden het namelijk belangrijk dat jij de begeleiding krijgt die nodig is en dat dit geborgd is in de overeenkomst.

6. Wonen

Jouw rustplek-periode begint. We wensen je dat je je geborgen voelt en daadwerkelijk tot rust kunt komen. En dat je vanuit deze rust nieuwe plannen en vervolgstappen ontplooit voor de tijd daarna.

Tijdens het traject blijft de contactpersoon van het kernteam betrokken en is bereikbaar bij alle vragen of voor overleg.

 

Afronding

Alle Rustplek-trajecten zijn tijdelijk, dit kan variëren van dagen of weken tot maanden. De maximale duur van een traject verschilt per gastgezin en ligt maximaal tussen de 3 en 5 maanden. Gastgezinnen en gasten hebben hier van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt. Gast en begeleider nemen samen de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode.

Graag evalueren we aan het einde van een traject met alle betrokkenen hoe het gastgezin en de gast de gezamenlijke tijd ervaren hebben.

“Nu ik in mijn eigen – totaal niet ingerichte – huis zit, realiseer ik me des te meer wat een uitkomst het was dat ik een rustplek in jullie huis vond. Het hielp om rustig te wennen aan het voor mezelf zorgen en koken. Door de open en ontspannen sfeer voelde ik me direct bij jullie op mijn gemak.”

Jouw begeleiding

We vinden het heel belangrijk dat jij als gast de begeleiding krijgt die nodig is. Dat betekent dat bij een traject altijd een begeleider als derde partij betrokken is. Dat kan bijvoorbeeld een medewerker van een wijk- of buurtteam zijn, een therapeut of een professionele coach.

Onze gastgezinnen zijn geen hulpverleners en bieden alleen onderdak en hopelijk een luisterend oor. De samenwoonovereenkomst wordt dan ook ondertekend door jou, je begeleider en het gastgezin omdat de begeleiding van jouw traject niet los staat van jouw plek bij het gastgezin.

Bij aanmelding door een hulpverlener stellen we de voorwaarde dat deze hulpverlener de gast blijft begeleiden tijdens de hele rustplek-periode. Verder neem jij samen met je begeleider de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode. We verwachten dat jij geregeld samen met je begeleider overlegt over de stand van zaken en de vervolgstappen die je gaat zetten. Op bepaalde momenten zullen gesprekken met jouw gastgezin erbij plaatsvinden. Als het gastgezin het wenst zal de contactpersoon van het lokale kernteam betrokken worden.

Ik zoek een Rustplek bij mij in de buurt Open de kaart