Menu Sluit

Nieuwe website

Van harte welkom op onze nieuwe website!


Wij zijn heel trots om na een lange periode van voorbereidingen het resultaat nu met jullie te kunnen delen. Met deze nieuwe indeling zijn wij beter uitgerust om de groei van De Rustplek in goede banen te leiden: met diverse steden in Nederland zijn wij in gesprek om er een lokale Rustplek op te starten, en de interesse vanuit het hele land neemt steeds toe!
De komende tijd zal er hier en daar nog wel gesleuteld worden aan de digitale omgeving.

Mochten jullie daar vragen, opmerkingen of tips over hebben, dan horen we dat uiteraard heel graag!

Missionaire Café

Dit jaar mochten wij vanuit De Rustplek het Missionaire Café van de Baptisten Unie invullen.

9 Geïnteresseerden uit 6 verschillende plaatsen in Nederland kwamen naar Amersfoort om meer over de Rustplek te horen. Onder het genot van een gezamenlijke maaltijd konden we veel over onze ideeën en dromen delen.
Dank aan Oeds Blok voor het organiseren. 

De Rustplek Leusden

De Rustplek Leusden is een grote stap verder. Tijdens de diaconievergadering van de Marcuskerk / Dorpskerk Leusden mochten we over ons werk vertellen – en hebben meteen concrete afspraken gemaakt.

Bijvoorbeeld over de organisatie van een grote informatiebijeenkomst in mei of juni. Onderwerpen zijn onder andere: Waar komen de gasten vandaan? Hoe screenen wij de gasten, zodat het veilig is voor het gastgezin? Wie is ervoor verantwoordelijk dat de gast na het afgesproken traject een vervolgplek heeft? Wat komt op je af als je gastgezin bent? Hoe begeleiden we gastgezinnen tijdens een traject?

Ook als jezelf geen kamer in huis beschikbaar hebt – we zoeken daarnaast dringend mensen voor de coördinatie, de matching en de coaching van de Leusdense gastgezinnen.