Menu Sluit

Stap voor stap

Ons doel is om ervoor te zorgen dat een rustplek-periode als waardevol wordt ervaren door zowel het gastgezin als de gast. 

Om dit te kunnen borgen nemen we in een traject van inschrijving tot matching een aantal stappen. Verder zorgen we ervoor dat alle betrokkenen – gasten en gastgezinnen – vanaf de start van het traject de passende begeleiding krijgen.

Inschrijfformulier
Aanmelding van de gast kan via het inschrijfformulier via de link.

Intakegesprek
Na ontvangst van het formulier plannen wij een intakegesprek met de gast en begeleider. In dit gesprek krijgen wij een helder beeld van de gast en diens vraag. Wanneer de vraag passend blijkt, gaan we op zoek naar een geschikt gastgezin.

Kennismaking met gastgezin
Deze vindt plaats met de gast en de begeleider, het gastgezin en trajectbegeleider vanuit de Rustplek

Bedenktijd
Na de kennismaking hebben beide partijen de mogelijkheid om na te denken of ze het zien zitten. Bij een positief besluit wordt er een overeenkomst getekend.

Start opvang en trajectbegeleiding
Gastgezin en gast bespreken wanneer de opvang zal starten. Tijdens het traject wordt het gastgezin begeleid door een trajectbegeleider. De begeleider van de gast is aanspreekpunt en contactpersoon voor de gast.

Begeleiding gast

Gasten hebben een eigen begeleider nodig. Gastgezinnen zijn geen hulpverleners maar bieden wel met liefde onderdak en een luisterend oor. Maar ze kunnen niet de achterliggende problemen voor de gast oplossen. 

Dat betekent dat op de begeleider van de gast een behoorlijk beroep gedaan wordt. Hij of zij is altijd aanwezig bij intake, kennismaking en eindevaluatie en – indien van toepassing – tussenevaluaties.  Gast en begeleider nemen samen de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode. 

De gemaakte afspraken – denk aan start- en einddatum van het logeren, op welk adres de gast ingeschreven blijft tijdens het traject, contactgegevens voor calamiteiten enzovoort – zetten we op papier. Deze samenwoonovereenkomst wordt getekend door de gast, zijn begeleider en het gastgezin.

Begeleiding gastgezin

De Rustplek biedt steun, advies en coaching voor betrokken gastgezinnen. We kennen de profielen van onze gastgezinnen, welk type gast het beste bij hen past. En als we elkaar beter kennen weten we ook goed bij welke soort begeleiding een gastgezin baat zou kunnen hebben.

Kennismaking met de gast

Als het gastgezin open staat om een gast passend bij hun profiel te leren kennen plannen wij een afspraak met gast, begeleider van de gast en de trajectbegeleider van de Rustplek die bij de intake betrokken was in het huis van het gastgezin. De potentiële gast ziet waar hij/zij straks gaat wonen en proeft de sfeer in je huis. Bij het kennismakingsgesprek gaat het erom wat beide – gast en gastgezin – van het traject verwachten. Denk aan het perspectief van de gast, de ‘huisregels’ van het gastgezin of de duur van het traject.

Tijdens het traject

Als zowel het gastgezin als ook de gast het avontuur aan willen gaan om samen te wonen doen wij als Rustplek-team een stap terug en richten ons op de begeleiding van het gastgezin. 

Wij bevelen aan om op de helft van de afgesproken periode een tussenevaluatie te houden. Bij dit gesprek is naast de gast weer de begeleider van de gast aanwezig. Als het gastgezin het wenst, ondersteunt de trajectbegeleider. Onderwerp van het gesprek is de dagelijkse gang van zaken en de voortgang bij het vinden van een definitieve oplossing voor de gast.

Een dergelijke evaluatie wordt meestal vlak voor afloop van het traject nogmaals gehouden. Hierbij gaat het vooral over het verloop van het traject, of een ieder conform afspraak heeft gehandeld.

FAQ

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen aan De Rustplek (lokaal en landelijk) gebundeld tot een kort overzicht. Vind je hier niet het antwoord op je vraag, neem dan contact op met De Rustplek Nederland of De Rustplek bij jou in de buurt.

Wat zijn dat voor mensen die een rustplek nodig hebben?

Onze doelgroep is heel divers: van tieners tot volwassenen, mannen en vrouwen, alleenstaand of getrouwd, wel of geen kinderen, Nederlanders en buitenlanders, christenen of ongelovig.

Ze zitten door omstandigheden – financieel, relationeel of psychisch – in een kwetsbare periode van hun leven. Onze rustplekken zijn geen alternatief voor professionele opvangvoorzieningen.

In de meeste gevallen loopt het via-via en legt een ander contact met ons. Dat kan een lid van een kerkgemeenschap zijn, een familielid, een buurman/-vrouw, een wijk- of buurtteam maar ook een sportvereniging of een maatschappelijke instelling. Heel vaak neemt de aanvrager later de rol van begeleider op zich.

Hoe komt een gast in aanmerking voor een plek bij jullie?

Voordat een lokale Rustplek een aanvraag in behandeling kan nemen, vragen we een inschrijfformulier in te vullen en vragen we een begeleider aan te wijzen. Dit kan professionele hulpverlening zijn, iemand uit de kerk, of een coach.
Doordat de gezinnen geen professionals zijn, zijn er beperkingen in wat zij kunnen bieden. Het verschilt per lokale Rustplek, maar wij kunnen vrijwel nooit een plek bieden aan mensen die verslaafd zijn, schulden hebben, een straf open hebben staan
of geen dagbesteding hebben.

We vinden het belangrijk dat een gezin financieel niets hoeft toe te leggen op hun gastvrijheid. Daarom betaalt een gast een wekelijkse onkostenvergoeding voor het levensonderhoud aan het gezin. Dit spreek je samen van tevoren af en zal ongeveer €35/ €75 (incl. eten) per week bedragen. 

Verder is het goed om te weten dat een gast zich niet kan inschrijven op het adres van het gastgezin. 

Zijn kinderen welkom bij een gastgezin?

De meeste gastgezinnen hebben maar één kamertje vrij in hun huis die zij ter beschikking stellen. Daarom hebben zij vrijwel nooit ruimte voor kinderen. Wel is het vaak mogelijk om in overleg met het gastgezin bezoek te ontvangen en ook is het bij sommige gastgezinnen mogelijk om de kind(eren) te laten logeren. 

Waarom moet een gast een begeleider meenemen?

De meeste gasten maken een moeilijke periode in hun leven door. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij naast de plek bij het gastgezin ook begeleiding krijgen van een derde partij. Zo kunnen zij de beperkte tijd bij een rustplek goed benutten en vervolgstappen zetten om hun leven weer meer op de rit te krijgen. Deze begeleider ondertekent samen met het gastgezin en de gast de samenwoonovereenkomst zodat de begeleiding van de gast gekoppeld zit aan aanwezigheid van een plek bij het gastgezin.

Bij onze afspraken voor een traject hoort dat de rustplekken altijd contact kunnen opnemen met de begeleider om over de voortgang en het perspectief van het traject te praten.

Hoe lang duurt het voordat iemand geplaatst kan worden?

Houd hier maar rekening met een termijn van minimaal 2 weken.

Voor de start van een traject is behoorlijk wat voorwerk nodig: een volledig ingevuld inschrijfformulier, een intakegesprek met de potentiële gast en de begeleider, benaderen van passende rustplekken en toetsen van beschikbaarheid, een kennismaking van de potentiële gast en zijn begeleider met de rustplek-aanbieder, het maken van concrete afspraken en het vastleggen hiervan in een huurcontract / samenwoonovereenkomst. Het meeste werk van De Rustplek gebeurt door vrijwilligers, naast hun betaalde baan en gezinnen, dus ook hun beschikbaarheid kan de doorlooptijd vertragen.

Werken jullie met wachtlijsten?

Nee, we werken niet met wachtlijsten. Het meest belangrijke voor ons is of we een gastgezin hebben waarvan hun profiel bij de vraag van de potentiële gast past. Indien er geen passende rustplek beschikbaar is leggen we de vraag terug bij de aanvrager of de gast zelf.

Wat als het mis gaat tijdens een traject?

Voorwaarde bij een Rustplek traject is dat de gast gegevens voor calamiteiten opgeeft en een adres waar hij op elk moment naar toe kan als het om verschillende redenen niet goed gaat bij de gastgezin.

Verder is bij een Rustplek traject altijd een begeleider als derde partij betrokken, die in het geval van calamiteiten of andere problemen mede verantwoordelijkheid neemt.

Wat verwachten jullie van iemand die een rustplek wil aanbieden?

Vooral hart voor gastvrijheid en de moed om iets van hun privacy te willen delen. Zo verschillend onze gasten en hun behoeftes zijn, zo verschillend zijn ook de mogelijkheden en faciliteiten van onze gastgezinnen. We geloven dat voor iedereen die een rustplek wil aanbieden op termijn ook een gast is die erbij past.

Wij staan open voor een ieder die vanuit gastvrijheid woonruimte beschikbaar wil stellen.

Hoe kan ik jullie ondersteunen?

Dit kan op verschillende manieren:

Als eerste door je aan te melden als gastgezin bij een lokale Rustplek. Als gastgezin bied je gastvrijheid en ondersteuning aan kwetsbare mensen die een periode van rust nodig hebben. Op zowel de landelijke website als de website van de lokale Rustplek bij jou in de buurt vind je hierover meer informatie. 

Wil je je talenten inzetten en meebouwen aan de Rustplek? Geef je dan op als vrijwilliger bij de lokale Rustplek, Je hoeft zelf geen gastgezin te zijn om wel van grote waarden te zijn met jouw gaven en talenten.

Tot slot zijn wij heel blij met donaties. Met een gift kunnen wij andere Rustplek initiatieven ondersteunen, gastgezinnen toerusting bieden enz. Je kunt ons periodiek ondersteunen, maar een eenmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom.