Menu Sluit

“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.” (Romeinen 15:1-13)

De Rustplek is een netwerk van huizen waar gasten zich welkom mogen voelen en tot rust kunnen komen. We zijn geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus en verwoorden dit in onze missie en onze kernwaarden.

In 2014 is een klein groepje mensen aan de slag gegaan met hun passie voor gastvrijheid. De Rustplek Amersfoort is gestart vanuit de Baptistengemeente Amersfoort.

Als stichting De Rustplek Nederland zoeken we contact met kerken, gemeenschappen of verenigingen in Nederland, die samen met ons lokale rustplekken willen oprichten.

Team


Wim Geurts

Opbouwcoördinator NL Zuid
Teamlid Rustplek Dordt

 

“Zuivere godsdienst is: toezien op weduwen en wezen”


Jutta Hermann

Opbouwcoördinator NL
Founder De Rustplek

 

“Kom zoals je bent. Welkom Thuis!”


Tineke Jobse-Roke

Ontwikkelaar en Trainer
Teamlid Rustplek Amersfoort

 

Verbindend aanwezig zijn, kracht in kwetsbaarheid”


Guido Elsenaar

ICT Beheerder


Finn Meinhardt

ICT Beheerder

 

 

Stichting en ANBI

Hoofddoel:

De stichting heeft ten doel het initiëren van lokale initiatieven om in diverse plaatsen in Nederland een netwerk van gastvrije huizen op te richten om kwetsbare mensen tijdelijk rust te bieden en om hen te ondersteunen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid.

Secundair doel:

De stichting ondersteunt en faciliteert ‘losse’ gastgezinnen op plaatsen in Nederland waar nog geen lokaal initiatief beschikbaar is bij trajecten met inwonende gasten.

We investeren in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen.

Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
De stichting heeft geen winstdoelstelling en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling). 

Het effect van De Rustplek is het grootst als de formule plaatselijk gedragen en ingebed is.
Lokale initiatiefnemers krijgen vanaf het begin ondersteuning vanuit de landelijke organisatie in vorm van training, advies, toerusting en coaching bij 

  • het oprichten en onderhouden van een netwerk van gastvrije huizen die ruimte beschikbaar stellen
  • Het bieden van tijdelijke woonplekken in deze huizen aan gasten die om diverse redenen rust nodig hebben  
  • Het verlenen van hulp in samenwerking met professionals aan deze gasten gericht op verbetering van hun levenssituatie 

Bij de start wordt partnerschap gezocht en daarna onderhouden met kerken, maatschappelijke organisaties, ggz-instellingen, bedrijven, verenigingen et cetera.

Contactgegevens

Statutaire naam:
Stichting De Rustplek Nederland

KvK nummer: 74413864

RSIN/Fiscaal nummer: 859887297

Website: derustplek.nl
Email: info@derustplek.nl
Bezoek- en postadres: Rondeelstraat 53, 3813 ZV Amersfoort
Telefoon: 06 5708 0417
IBAN: NL36 RBRB 0709 9848 71

Bestuur en beleid

Udo Hermann
Voorzitter

(Vacature)
Secretaris

Matthijs Goedvolk
Penningmeester

André Huiting
Algemeen bestuurslid

Stichting De Rustplek Nederland heeft haar plannen voor drie jaar (2022-2024) vastgelegd in het beleidsplan:

Partners