Menu Sluit

Beschermingsbeleid en privacyverklaring

De stichting De Rustplek Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking voor persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rustplek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

De Rustplek verwerkt nooit persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Rustplek verwerkt – indien de situatie het vraagt – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Financiële situatie
 • Dagbesteding
 • Taal
 • Achtergrondinformatie waarom een rustplek nodig is
 • Gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken

Door de ondertekening van het inschrijf- of profielformulier geef je ons toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Rustplek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact te kunnen onderhouden en onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • We verwerken je persoonsgegevens op basis van jouw persoonlijke toestemming om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Rustplek bewaart je inschrijfformulier met persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 6 maanden na afloop van een traject (informatieaanvraag, intake, kennismaking, wonen bij een rustplek) verwijderen we alle gegevens uit onze bestanden. Twee keer per jaar voeren we een check uit. Deze check betreft alle digitale persoonsgegevens in de email of andere digitale bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens pas na persoonlijke toestemming met derden.
Met alle derde partijen hebben we een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
We hebben een overeenkomst met Google voor de opslag van gegevens op G Suite.

De website

Onze website kan je volledig anoniem bezoeken, we volgen je niet en we gebruiken geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rustplek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@derustplek.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rustplek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@derustplek.nl.
De Rustplek heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze website heeft een SSL-beveiligde verbinding.
 • Al onze gegevens zijn opgeslagen in G Suite, dubbel beveiligd door middel van 2-factor-authenticatie en alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep van medewerkers.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gedeeld aan 3e partijen door middel van een tijdelijke alleen-lezen-link.