Menu Sluit

Beschermingsbeleid en privacyverklaring

De stichting De Rustplek Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Rondeelstraat 53
3813 ZV Amersfoort

RSIN: 859887297
KVK:74413864

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rustplek Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

De Rustplek verwerkt nooit persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Rustplek verwerkt jouw persoonsgegevens om contact te kunnen onderhouden, giften te ontvangen en onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Rustplek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 1 jaar nadat het contact verbroken is verwijderen we alle gegevens uit onze bestanden. Twee keer per jaar voeren we een check uit. Deze check betreft alle digitale persoonsgegevens in de email of andere digitale bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens pas na persoonlijke toestemming met derden.
Met alle derde partijen hebben we een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
We hebben een overeenkomst met Google voor de opslag van gegevens op Google Workspace for Nonprofits.

De website

Onze website kan je volledig anoniem bezoeken, we volgen je niet en we gebruiken geen cookies.

Giften worden verwerkt via onze betalingsverwerker Mollie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rustplek Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@staging.derustplek.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lokale Rustplekken werken met heel gevoelige persoonsgegevens van kwetsbare mensen. Dit betekend dat juist ook De Rustplek Nederland doordrongen is van het goed beveiligen van jouw gegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@staging.derustplek.nl.
De Rustplek Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Onze website heeft een SSL-beveiligde verbinding.
  • Onze email accounts zijn beveiligd met SPF, DKIM en DMARC, zodat niemand zich via de email kan voordoen als een vertegenwoordiger van De Rustplek Nederland of emails kan aanpassen.
  • Al onze gegevens zijn opgeslagen binnen Google Workspace for Nonprofits, persoonsgegevens verlaten dit platform nooit. Accounts zijn dubbel beveiligd door middel van tweestapsverificatie en alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep van apparaten en medewerkers.