Menu Sluit

“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.” (Romeinen 15:1-13)

Missie

 

Wat we zien

Als we om ons heen kijken worden we geraakt door de vele beschadigde levens, gebrokenheid, eenzaamheid en machtsmisbruik. We voelen ons geroepen om open te staan voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven en hopen dat zij bij ons een periode van rust ervaren.

Wat we doen

We delen onze tijd, huizen, maaltijden en andere aspecten van het dagelijkse leven met hen en we zijn betrokken bij hun (ontwikkel-) proces. De aard van onze relaties berust op wederkerigheid en aanvaarding van onze gasten, we verbinden ons aan hen en maken contact van hart tot hart.
De tijd waarin wij met elkaar optrekken kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden.

Samen met anderen

We hopen andere mensen te kunnen inspireren en te ondersteunen om hun huizen ook als rustplekken ter beschikking te stellen. Verder beseffen we dat we elkaar nodig hebben voor bemoediging en toerusting. We werken intensief met professionele hulpverlening samen.

Kernwaarden

 

Geborgen

Een plek om tijdens een kwetsbare periode in het leven veilig te verblijven

Ontplooiend

Onder professionele begeleiding aan vervolgstappen werken

Delend

Wonen bij een gastgezin met een warm hart en een luisterend oor

Vertrouwenspersoon

De Rustplek en haar gastgezinnen zijn zich er bewust van dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze gasten om moeten gaan. In ons integriteitsbeleid leggen we vast hoe gastgezinnen en gasten met elkaar dienen om te gaan.

Alle bij de Rustplek betrokkenen zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag! Voor gastgezinnen vragen we daarnaast nog referenties op.

Hannie Stehouwer is vertrouwenspersoon voor De Rustplek Nederland. 

Hannie Stehouwer
06-11989529
info@stehouwerintegratievetherapie.nl

https://www.stehouwerintegratievetherapie.nl/hannie-stehouwer/

Lees hier ons integriteitsbeleid