Menu Sluit

“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.” (Romeinen 15:1-13)

Missie

 

Wat we zien

Als we om ons heen kijken worden we geraakt door de vele beschadigde levens, gebrokenheid, eenzaamheid en machtsmisbruik. We voelen ons geroepen om open te staan voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven en hopen dat zij bij ons een periode van rust ervaren.

Wat we doen

We delen onze tijd, huizen, maaltijden en andere aspecten van het dagelijkse leven met hen en we zijn betrokken bij hun (ontwikkel-) proces. De aard van onze relaties berust op wederkerigheid en aanvaarding van onze gasten, we verbinden ons aan hen en maken contact van hart tot hart.
De tijd waarin wij met elkaar optrekken kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden.

Samen met anderen

We hopen andere mensen te kunnen inspireren en te ondersteunen om hun huizen ook als rustplekken ter beschikking te stellen. Verder beseffen we dat we elkaar nodig hebben voor bemoediging en toerusting. We werken intensief met professionele hulpverlening samen.

Kernwaarden

 

Geborgen

Een plek om tijdens een kwetsbare periode in het leven veilig te verblijven

Ontplooiend

Onder professionele begeleiding aan vervolgstappen werken

Delend

Wonen bij een gastgezin met een warm hart en een luisterend oor

Integriteitsbeleid

De Rustplek en haar gastgezinnen zijn zich er bewust van dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze gasten om moeten gaan. In ons integriteitsbeleid leggen we vast hoe gastgezinnen en gasten met elkaar dienen om te gaan.

Alle bij de Rustplek betrokkenen zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag! Voor gastgezinnen vragen we daarnaast nog referenties op.

Klachtenregeling voor gasten

Het kan gebeuren dat er tijdens je traject bij een gastgezin iets gebeurt waardoor je je niet prettig of zelfs onveilig voelt. Bij voorbeeld door opmerkingen, door die je je in je waardigheid aangetast voelt. Of dat iemand meer doordringt in je privéleven dan voor de aard van het contact dat jullie ondergaan nodig is. Ook kan het gebeuren dat je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie, of ongewenst gedrag op seksueel terrein.

De Rustplek vindt het belangrijk dat je bij klachten kunt rekenen op een zorgvuldige en betrouwbare behandeling. Bij gedrag, dat je zelf als grensoverschrijdend ervaart, adviseren we je om per direct naar je adres voor noodgevallen te vertrekken en naar stap 2 over te gaan.

Deze routekaart maakt in het kort duidelijk bij wie je terecht kunt.

STAP 1: Ga in gesprek met je begeleider

Blijf nooit rondlopen met een klacht of probleem. Probeer in eerste instantie samen met je begeleider een oplossing te zoeken:

  • Leg je probleem voor aan je begeleider en onderzoek wat anders zou moeten
  • Neem samen met je begeleider contact op met het gastgezin en/of met de trajectbegeleider van de Rustplek en maak een afspraak om jouw klacht bespreekbaar te maken. In bijna alle gevallen helpt een open gesprek om het traject voort te kunnen zetten.

STAP 2: Dien een klacht in bij Rustplek Nederland

Als je samen met je begeleider geen oplossing kunt vinden neem dan contact op met Rustplek Nederland via klacht@derustplek.nl. Denk eraan om hierbij jouw eigen contactgegevens én de contactgegevens van je begeleider duidelijk te vermelden. Anders kunnen we niet aan de slag.

Heb je een klacht over je begeleider? Of voel je je door je begeleider niet serieus genomen? Leg dit dan neer bij de organisatie die je begeleid.

Hoe gaan we dan verder?
  • Binnen zeven werkdagen sturen we een bevestiging via e-mail dat je klacht in goede orde bij ons is binnengekomen. Ontbreken gegevens? Dan vragen we om deze alsnog aan te vullen.
  • De klacht registeren we op onze interne beschermde omgeving.
  • We maken een (online) afspraak met jou en je begeleider om naar jouw verhaal te luisteren. We doen dit altijd met z’n tweeën.
  • Vervolgens luisteren we in een aparte afspraak naar het verhaal van degene, over wie je klacht gaat. We hanteren hierbij het ‘principe van hoor en wederhoor’.
  • We zoeken naar oplossingen en leggen die bij de betrokkenen neer. We hopen dat we vervolgens samen alsnog een werkbare situatie kunnen creëren.
  • Als dit niet lukt zullen we – afhankelijk van de aard van de klacht – externen met expertise inschakelen om ons verder te helpen. Je begeleider en jezelf zijn uitgenodigd om hierover met ons mee te denken.
  • Je ontvangt een bericht hoe je klacht is afgehandeld.

Vertrouwenspersoon

Hannie Stehouwer is vertrouwenspersoon voor De Rustplek Nederland. Zij ondersteunt alle betrokkenen van De Rustplek. Denk aan onze gastgezinnen, trajectbegeleiders, coördinatoren. Maakt niet uit of je je als vrijwilliger of als betaalde medewerker voor De Rustplek inzet. 

Hannie Stehouwer
info@stehouwerintegratievetherapie.nl

https://www.stehouwerintegratievetherapie.nl/hannie-stehouwer/

Lees hier ons integriteitsbeleid