Menu Sluit

Nieuw initiatief ‘Samen Thuis’

Het tekort aan passende huurwoningen in Amersfoort is heel groot. Daarom zijn woningcorporatie de Alliantie, zorginstelling Kwintes, De Rustplek (netwerk van rusthuizen voor kwetsbare mensen op hun weg naar herstel en zelfstandigheid) en Gemeente Amersfoort gestart met de pilot Samen Thuis. Alliantie-huurders die een kamer ‘over’ hebben, kunnen die verhuren aan een stadsgenoot die even zonder thuis zit. Een tijdelijke oplossing voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. 

Wethouder Menno Tigelaar (Wonen en Zorg): “Woonruimte vinden in Amersfoort is niet eenvoudig, want er is een groot tekort op onze woningmarkt. Het komt nu soms voor dat mensen dakloos worden, omdat ze nergens terecht kunnen. Ook verblijven mensen die geen vaste woonplek hebben, door het woningtekort, langer in de dag- en nachtopvang dan waar de noodopvang voor bedoeld is. Dat willen we graag voorkomen. De pilot Samen Thuis helpt mensen die in zo’n vervelende situatie terechtkomen voor een periode van maximaal een jaar aan een dak boven hun hoofd. Van daaruit kunnen zij verder zoeken naar een eigen plek.”

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie: “Deze mensen kunnen niet terecht bij kennissen, vrienden of familie. En een sociale huurwoning is geen oplossing voor de korte termijn: daarvoor is de inschrijftijd niet lang genoeg. Met Samen Thuis helpen we hen en zorgen we ervoor dat er wat rust is om zaken op orde te brengen en een structurele woonoplossing te vinden. Bijkomend voordeel is dat de Alliantie-huurder een lege kamer benut en er altijd financieel een beetje op vooruit gaat.”

Hoe werkt het?
De Alliantie-huurder heeft een kamer over die niet wordt gebruikt, en vindt het fijn als iemand de kamer benut. Hij/zij meldt zich aan bij De Rustplek. De Rustplek bespreekt samen met de Alliantie-huurder de mogelijkheden, wensen en verwachtingen voor deelname aan de pilot. Kwintes selecteert mensen die in aanmerking komen als tijdelijke gasthuurder om een kamer te huren. De Rustplek en Kwintes kijken zorgvuldig naar een goede match tussen Alliantie-huurder en de tijdelijke gasthuurder. Na toestemming van de Alliantie voor deelname aan Samen Thuis wordt een huurovereenkomst getekend voor maximaal 12 maanden. De gast bouwt geen rechten voor de woning of kamer op. Het is een tijdelijke overeenkomst. Meer informatie, vragen of aanmelding kan via de site https://samenthuis.derustplek.nl/