Menu Sluit

De Rustplek Leusden

De Rustplek Leusden is een grote stap verder. Tijdens de diaconievergadering van de Marcuskerk / Dorpskerk Leusden mochten we over ons werk vertellen – en hebben meteen concrete afspraken gemaakt.

Bijvoorbeeld over de organisatie van een grote informatiebijeenkomst in mei of juni. Onderwerpen zijn onder andere: Waar komen de gasten vandaan? Hoe screenen wij de gasten, zodat het veilig is voor het gastgezin? Wie is ervoor verantwoordelijk dat de gast na het afgesproken traject een vervolgplek heeft? Wat komt op je af als je gastgezin bent? Hoe begeleiden we gastgezinnen tijdens een traject?

Ook als jezelf geen kamer in huis beschikbaar hebt – we zoeken daarnaast dringend mensen voor de coördinatie, de matching en de coaching van de Leusdense gastgezinnen.