Menu Sluit
"We verbinden ons aan de gasten en maken contact van hart tot hart"

Ondersteun het belangrijke werk van Stichting De Rustplek.

Afgelopen jaren heeft De Rustplek bewezen dat de unieke manier van werken enorme meerwaarde heeft, we zijn echter wel heel kwetsbaar doordat we afhankelijk zijn van giften, fondsen en lokale subsidies.

Het werk van de stichting is de afgelopen jaren zoveel groter geworden dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Daarmee is het niet meer alleen als vrijwilligers te dragen en hebben we betaalde zorgcoƶrdinatoren en coaches nodig. Helaas verhinderen regels van fondsen of subsidies vaak dat deze kosten worden vergoed. Zonder een regelmatige inkomstenstroom kunnen we deze waardevolle mensen geen inkomen garanderen.

Helpt u ons om een gezonde financiƫle basis te bouwen?
Helpt u ons om het netwerk van Rustplekken te vergroten zodat door heel Nederland dit initiatief van gastvrijheid navolging kan krijgen?
Helpt u ons om gastgezinnen de juiste begeleiding te geven om gastvrijheid op een duurzame manier uit te oefenen?
Helpt u ons om te kunnen focussen op een nieuwe generatie kwetsbaren in onze samenleving?

U kunt gebruik maken van het formulier hieronder of uw giften rechtstreeks overmaken op:

Stichting De Rustplek Nederland: NL36 RBRB 0709 9848 71

 

Uw donatie is waarschijnlijk aftrekbaar van uw inkomstenbelasting vanwege de ANBI status van Stichting De Rustplek Nederland.

Bedrag