Menu Sluit

Fioretti college organiseert goede doelendag voor Rustplek Merenstreek

Soms komen er bij ons werk bijzondere connecties tot stand. Zo tussen Rustplek Merenstreek en het Fioretti College.

Dit jaar is de opbrengst van de jaarlijkse sponsoractie bedoeld voor Rustplek Merenstreek. Een dag waarop alle brugklassers zich inzetten voor een goed doel. De bruggers van het Fioretti College hebben zo veel mogelijk geprobeerd op te halen tijdens een sport- en speldag. Er werden spelletjes gespeeld, een klassenstrijd gehouden in de sporthal, gezwommen en hard gelopen. Op 6 oktober as. wordt de actie afgerond en de opbrengst bekendgemaakt. Bedankt!!!

Het Fioretti College put zijn inspiratie uit de boodschap van Franciscus van Assisi, een twaalfde eeuwse monnik die zijn rijke leven opgaf om zich vanuit zijn christenideaal in nederigheid in te zetten voor omgeving, mens en natuur.  

Update 13 oktober 2023: De brugklassers hebben € 14.960.- opgehaald. Wat een inzet.