Menu Sluit

Rustplek experts uitgenodigd bij inspiratielab BRP

Erg leuk – als Rustplek mochten we mee denken bij een inspiratielab rondom de wetswijziging BRP vanaf 1 oktober 2021. Het gaat om het verstrekken van briefadressen door de gemeente.

Rustplek gasten kunnen zich niet bij een gastgezin inschrijven. Meestal blijven ze op het adres ingeschreven waar ze vandaan komen. Een kleine groep gasten heeft echter geen inschrijfadres, bv. omdat ze door een huurachterstand uit huis gezet zijn. Deze gasten hebben een briefadres nodig. Dit leverde in het verleden behoorlijk wat obstakels en discussies met gemeenteambtenaren op. Uit zicht van de gemeente ‘wonen’ de gasten bij een gastgezin en dienen daar ingeschreven te worden. Wij zien onze gasten als logés die tijdelijk mee draaien en het inschrijven zou behoorlijk wat onwenselijke gevolgen voor het gastgezin kunnen hebben. Juist de nadruk op ‘logeren’ in plaats van ‘wonen’ maakt het verschil of een gastgezin wel of niet een kamer beschikbaar stelt.

De huidige bepaling die stelt dat een gemeente ambtshalve een briefadres kan verstrekken, wordt gewijzigd naar een moet-bepaling. Voor ons een stap naar meer maatwerk en oog voor de mensen die in een kwetsbare situatie beland zijn wat huisvesting betreft. Samen met een aantal genodigden van gemeenten, maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen, het ministerie en inhoudelijke experts mochten we oplossingen ontwerpen voor de uitdagingen waar gemeenten nu tegenaan lopen rondom het briefadres.