Menu Sluit

“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.”
Romeinen 15:1

Alles bij De Rustplek draait om de gastgezinnen, om voor hen een passend traject te realiseren en hun maximaal te ondersteunen.

Contacten met (geïnteresseerde) gastgezinnen

Gastgezinnen verdienen alle aandacht die ze nodig hebben. Dat kan gaan van allereerste gesprekken met mensen die erover nadenken een kamer in hun huis te delen, adviezen bij het opstellen van een eigen profiel, het ondersteunen en coachen tijdens een traject tot aan het overleggen met de begeleider van een gast, als dit tijdens een traject nodig blijkt te zijn.

Bijeenkomsten voor gastgezinnen

We hebben goede ervaringen om gastgezinnen met elkaar in contact te brengen. Dat kan door thema-avonden aan te bieden, bijvoorbeeld over onderwerpen zoals grenzen stellen of de ruime problematiek rondom schulden. Een hele leuke en makkelijk te organiseren activiteit is een gezamenlijke lunch op zondagen. Iedereen neemt iets mee, het kost zo bijna geen voorbereiding en je kan lekker genieten van een samen-delen-lunch.

De rol van gebed

Sommige gasten slepen een behoorlijke rugzak met zich mee. Andere kunnen niet geplaatst worden. Of een gast heeft na afloop van zijn traject bij het gastgezin geen vervolgplek.

Het Rustplek-team in Amersfoort vind rust door alles wat speelt bij God neer te leggen. We doen dit met een zelfontwikkelde liturgie, die we graag beschikbaar stellen. Bij elke teamvergadering nemen we tijd om samen voor alles wat wel en wat niet loopt te bidden. Voor de gastgezinnen, de gasten bij een gastgezin, de gasten die op zoek zijn naar een plek, de begeleiders van de gasten en onszelf als mensen die Jezus willen volgen. We zijn ons bewust: we maken onderdeel uit van een veel groter geheel. Wij kunnen de wereld niet redden, we kunnen wel een klein beetje bijdragen om haar menselijker en liefdevoller te maken.

Afhankelijk van de wensen van het gastgezin bidden we met gastgezinnen om hun te bemoedigen, soms ook door de telefoon. Bijzondere momenten ervaren we, als gastgezinnen elkaar bemoedigen. Bij voorbeeld tijdens zondagse lunches, als ze met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Of als twee gastgezinnen leden van dezelfde kerk zijn.

Brochure voor geïnteresseerde gastgezinnen

Voor geïnteresseerde gastgezinnen bieden we een brochure aan. Daarin vind je meer over

  • Samen ben je sterker
  • Aandacht voor de gast
  • Gastvrijheid versus hulpverlening
  • Ruimte voor de ander, ruimte voor mezelf
  • Conflicten horen erbij?
  • Hoe belangrijk is de juiste ‘klik’ met de gast?
  • Een eigen profiel opstellen
  • Een ander ondersteunen om gastvrij te zijn.
  • En nog veel meer.