Menu Sluit

Welke betekenis hebben we voor degenen voor die we willen zijn?

De collecte van de Baptistengemeente Amersfoort is twee keer per jaar voor stichting Rustplek Nederland bestemd. Daar zijn we heel dankbaar voor. Onze inkomsten zijn afhankelijk van donaties en giften, we komen (bijna) niet in aanmerking voor fondsen en/of subsidies. Heel fijn als we dan ook nog de gelegenheid krijgen om in de dienst over ons werk te vertellen.

Deze keer hebben we ervoor gekozen om aan een aantal betrokkenen te vragen een korte boodschap in te spreken voor de BGA-gemeenteleden: wat we voor hen mogen betekenen en waarom ze de collecte zouden aanbevelen.