Menu Sluit

Bezint eer ge begint

Overal in Nederland ontstaan initiatieven om hulp te bieden aan Oekraïense vluchtelingen, onder andere in de vorm van opvang. Mensen stellen hun hart en huis open. Als Rustplek(ken) herkennen we het verlangen om iets te betekenen voor hen die (tijdelijk) geen huis hebben. We weten hoe belangrijk het is om dan ergens te zijn waar rust, veiligheid en vriendelijkheid is.

Tegelijk heeft de ervaring ons ook geleerd dat voorbereiding ontzettend belangrijk is. Want opvang in eigen huis heeft grote impact op iedereen in het gezin. Bezint eer ge begint. Niet om af te haken (of in sommige gevallen wel als dat beter is), maar om te weten wat je doet.

Als Rustplek begeleiden we al jaren gastgezinnen door een gedegen proces aan te bieden alvorens de opvang start. Graag delen we onze kennis en ervaring met een vijf-stappen-plan.

Stap 1: Aanbod helder krijgen

Je hebt verlangen om je huis open te stellen. Breng eerst in kaart wat je precies te bieden hebt en wílt bieden. Welke ruimte is beschikbaar? Hoeveel mensen kun je daar redelijkerwijs in kwijt? Welke ruimtes zullen de gasten met jou delen en wat betekent dat? Wil je dat of ga je nog aanpassingen doen (waterkoker op de kamer plaatsen, kooksetje). Maar ook: hoelang kun en wil je opvang bieden? Heb je daar geen idee van, begin dan met een enkele maand. Op onze website is een uitgebreider checklist beschikbaar.

Stap 2: Doe het niet alleen.

Vraag iemand uit je omgeving om met je mee te denken en tijdens het proces betrokken te blijven.

Stap 3: Volg je hart.

Vaak zeggen we dit om mensen aan te moedigen te doen wat hun verlangen is. Maar ons hart zegt ons soms ook andere dingen. Er is lichte twijfel, er leeft nog een vraag in je, niet alles staat al op groen, iemand in jouw huis heeft er nog moeite mee. Neem dat serieus, praat erover, zoek oplossingen.

Stap 4: Zoek de samenwerking met een organisatie o.i.d.

Bespreek ook wat de opties zijn, als er in jullie gezin plotseling iets gebeurt waardoor gasten niet meer kunnen blijven. Waar kunnen ze dan heen? En is er een tolk beschikbaar?

Stap 5: Ga en blijf in gesprek met je gasten.

Als de gasten arriveren, ga in gesprek (met behulp van een tolk als dat nodig is vanwege de taal). Ja, ze hebben veel meegemaakt en je wilt ze niet belasten met van alles en nog wat. Maar besef dat niet alleen voor jullie, maar ook voor hen duidelijkheid helpend is. Weten waar je aan toe bent, geeft rust. Maak afspraken over eten, bezoek, tijd van thuiskomst en alles wat je belangrijk vindt.

Gastopvang kan enorm verrijkend zijn, dat geven onze gastgezinnen unaniem aan. Maar het is óók pittig. Wil je meer weten, ervaringen horen of vragen stellen? De Rustplek Nederland biedt elke week een online inloopspreekuur aan.