Menu Sluit

“De liefde, die we zelf ervaren willen we doorgeven aan anderen door gastvrij te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie en ons bezit te delen.
We voelen ons verbonden, ondersteunen en bemoedigen elkaar.”

Bij het oprichten van een Rustplek-initiatief ga je niet over één nacht ijs. Grofweg onderscheiden we twee fasen in het proces: verkenningsfase en ontwikkelingsfase.
In beide fasen kunnen we je vanuit Rustplek Nederland ondersteunen.

Verkenningsfase

Tijdens de verkenningsfase hoort onder andere een onderzoek of er in je stad of gemeente al een netwerk van gastgezinnen bestaat, dat tijdelijk een kamer beschikbaar stelt. Ervaring leert dat het niet zinvol is om dan een 2e beweging op te starten, het is beter om verbinding en samenwerking tezoeken, elkaar te steunen en te versterken, bv. door een uitbreiding van het bestaande concept.

Verder is het belangrijk een kerk, vereniging of een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen te vinden die het project omarmen en bevorderen.

Ontwikkelingsfase

In de ontwikkelingsfase gaan we samen echt aan de slag: een Rustplek-team vormen en trainen, gastgezinnen werven, fondsen en/of subsidies aanvragen, een eigen website (laten) bouwen en eerste contacten leggen met maatschappelijke instanties en de gemeente.

Friesland (verkenning)

Via de Baptistengemeente Sneek zijn we binnenkort bij een vergadering van het Diaconaal Platform uitgenodigd om over ons werk te vertellen. Een eerste gastgezin hebben we al in Friesland. Wat zou het gaaf zijn als zich hier omheen een nieuw initiatief ontwikkeld.

Hoorn (verkenning)

Aandacht en zorg voor mensen op straat, omdat ieder mens waardevol is – dat is de missie van Straatpastoraat Hoorn. De medewerkers komen met verschillende mensen in contact die een rustplek nodig zouden hebben. We hadden een eerste verkennend gesprek. Helaas, door Covid-19 hebben op het moment andere dingen prioriteit.

Rotterdam (verkenning)

De jonge gemeente Mozaïek 010 herkent de noodzaak van rustplekken, zeker in een stad als Rotterdam. We hadden een eerste verkennende gesprek met leden van het Care- en het Serveteam.