De Rustplek bestaat uit een klein kernteam en een netwerk van rustplekken.

Schatten

Aanmelden

Gasten die op zoek zijn naar een rustplek kunnen zich aanmelden door het inschrijfformulier op te sturen.

Intake

In een persoonlijk gesprek proberen wij duidelijk te krijgen wat de gast nodig heeft. Vervolgens zoeken wij naar een passende rustplek en leggen het eerste contact.

Traject

De rustplek-aanbieder en de gast besluiten samen hoe ze een traject vorm willen geven. Vanuit de Rustplek (kernteam) ondersteunen wij het maken van goede afspraken en het vastleggen ervan. Tijdens het traject blijft de contactpersoon van het kernteam betrokken en is bereikbaar voor vragen of voor overleg.

Begeleiding

We vinden het heel belangrijk dat de gast de begeleiding krijgt die nodig is. Dat betekent dat bij een traject altijd een begeleider als 3e partij betrokken is. Dat kan bij voorbeeld professionele hulpverlening zijn, iemand uit de kerk, een vereniging of een familielid.
Bij aanmelding door een hulpverlener stellen we de voorwaarde dat deze hulpverlener de gast blijft begeleiden tijdens de hele rustplek-periode.

Afronding

Alle rustplek-trajecten zijn tijdelijk, dit kan variëren van dagen, weken tot maanden. Gastgezinnen en gasten hebben hier van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt. Gast en begeleider nemen samen de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode.
Graag evalueren we aan het einde van een traject met alle betrokkenen hoe de rustplek en de gast de gezamenlijke tijd ervaren hebben.

Support voor gastgezinnen

Elke gastgezin heeft een vaste ondersteuner van ons kernteam, die

  • Bereikbaar is voor alle vragen
  • Praktisch advies geeft bij voorbeeld bij het opstellen van samenwoonovereenkomsten
  • Hulp bij calamiteiten verleent

Voor de gastgezinnen zijn er regelmatig mogelijkheden om bij elkaar komen en ervaringen te delen en elkaar te bemoedigen. Dit is ook een plek waar mensen die mogelijk een rustplek willen aanbieden een kijkje in de praktijk kunnen nemen.